Beiratkozás a 2024–2025-ös nevelési évre

A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2024/2025. nevelési évre 2024. május 6. és 10. között, online lehet beiratkozni.

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok becsatolásával kell.

Az a szülő, akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra, a +36 28 470 745-ös telefonszámon kérhet időpontot a beiratozási időpontjában.

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 

Azok a szülők, akiknek a gyermeke 2024. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és az óvodai felvételükről a 2024/2025. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda igazgatója.

Az a gyermek, aki 2024. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2024/2025. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő, akinek gyermeke 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet, és nem íratja be az óvodába gyermekét, szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda igazgatója dönt, legkésőbb 2024. június 9-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen, az alábbi dokumentumok becsatolásával kell: