CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Tölgyfa Óvoda Nyári zárás

2017.  Augusztus 7.-től – Augusztus 25.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt augusztus 7.-től – augusztus 25.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában biztosított.

Nyitás: 2017. Augusztus 28. hétfő

 

Gesztenyés Óvoda Nyári zárás

2017.  Július 24.-től – Augusztus 4.-ig zárva tart

Ezen időszak alatt Július 24.-től – Augusztus 04.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Kistarcsai Tölgyfa Óvodában biztosított.

Nyitás: 2017. Augusztus 7. hétfő

 

 


Tisztelt Szülők!

 

Tekintettel arra, hogy 2017. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

 


 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI, ÓVODAI étkezést érintő

2016. szeptemberi változásokról!

Csökkennek az intézményi gyermekétkezés térítési díjai a  Képviselő-testület döntése szerint!

Az alábbiak szerint alakulnak  2016. szeptember 01-jétől a fizetendő étkezési díjak:

 

Óvodai ellátás

                        napi háromszori étkezés           365,- Ft + ÁFA

                         melyből-         - tízórai             90,- Ft + ÁFA

                                                - ebéd           205,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        70 ,- Ft+ ÁFA

 

Általános iskolai ellátás

                         napi háromszori étkezés           430,- Ft+ ÁFA

                         melyből          - tízórai           95,- Ft+ ÁFA

                                                - ebéd            245,- Ft+ ÁFA

                                                - uzsonna        90,- Ft + ÁFA

 

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ik esedékes az Önkormányzat által kiállított számla alapján.

Az étkezések másnaptól történő lemondására továbbra is reggelenként  900 óráig van lehetőség az alábbi elérhetőségeken:

Óvodás gyermekekre vonatkozóan:

Gesztenyés Óvodába járó gyermekek a 06 28 470-745 telefonszámon vagy a gesztenyes@apmail.hu e-mail címen.

A Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246 telefonszámon.

 

Iskolai étkezőknél: kistarcsakonyha@gmail.com email címen vagy a 06-20/293-44-60 telefonszámon.

Iskolai étkezés befizetésével kapcsolatos információ: 06 20 568-7222 Barátiné Geszten Beáta

 

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 2016.szeptember 1-jétől a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda helyett közvetlenül Kistarcsa Város Önkormányzata (számlaszám:OTP 11742324-15565804) állítja ki az étkezési térítési díjakra vonatkozó számlát! A bankszámlaszám változására az átutaláskor kérjük fokozottan figyelni szíveskedjenek!

Az étkezési díj számla kiegyenlítésének lehetőségei:

  • OTP Bank fiókban befizetve készpénzben (térítésmentes)

  • Internetbankon keresztül átutalással

     

    Átutaláskor, illetve OTP bankfiókban történő befizetéskor a megjegyzés rovatban kérjük minden esetben feltüntetni a  gyermek nevét, csoportját és a számla sorszámát

    Az étkeztetési szolgáltatást 2016.szeptember 01-jétől a SAPEZOK Kft. biztosítja.

 

 

Letölthető dokumentumok:

Nyillatkozat

Normativkedvezmeny nyilatkozat.

2015-16 etkezesi nyilatkozat-2016.

 

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

2015. 05.12.-én intézményünkben nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet tartottunk abból az alkalomból. hogy óvodavezetőnk vezetői megbízása 2015. július 31.-én lejár.

A pályázati felhívásra 1 fő pályázott név szerint: Ratimovszky Tiborné jelenlegi óvodavezetőnk.

A nevelőtestület 20/2012 EMMMI rendelet alapján arról alakít ki véleményt, támogatja-e a pályázó által benyújtott vezetői programot.

A pályázatot a szakmai közösségek és a szülői munkaközösség külön is véleményezheti.

Óvodánkban a két működő munkaközösség: Egészséges életmód és Zöld óvoda munkaközösség támogatja a pályázó vezetői programját.

Ratimovszky Tiborné által benyújtott pályázat alapos, átfogó, átgondolt, helyzetelemzésre épülő, 10 év dinamikus, aktív vezetői tevékenységet tükröző dokumentum.

A pedagógiai munkához fűződő dokumentációs munka, folyamatos ésszerűsítésére törekvést pozitívnak tartjuk.

Méltányoljuk a kolléganők ötleteihez és kezdeményezéseihez való rugalmas hozzáállást.

A Szülői munkaközösség szintén támogatja a pályázó személyét.

A nevelőtestület titkos szavazással határozott arról, hogy egyetért illetve nem ért egyet a vezetői programmal.

A szavazás eredménye: 42 egyetért

                                        3 nem ért egyet

Végső döntés a Képviselőtestület júniusi ülésén fog megszületni a vezetői pályázatról.