Tisztelt Szülők!

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. április 22. - június 14. közötti időszakban csak az emeleti óvodai részben lesz ügyeletes csoport.

Nyitáskor 6.00 - 7.00 és záráskor 17.00 - 18.00 óra időszakban.

 

Ebben az időszakban a földszinten 7.00 órától a 8. (maci) csoportban fogadjuk a gyerekeket, a többi csoportban az óvónők napi munkarendje szerint.

A tájékoztaóval kapcsolatban bővebb információt az óvó néniktől kapnak.

Megértésüket köszönjük.

2014. április 16.

Óvodavezetés

 

 

 


 

A Városi Óvoda óvodapedagógust keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan.

Pályázati feltételek: főiskolai végzettség

További információt Ratimovszky Tiborné nyújt, a 06-20- 568 7548- os telefonszámon.

 


 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

Kistarcsán a Városi Óvodába a 2014/2015. nevelési évre az

 

Óvodai beiratkozás

2014. május 5-9. között minden nap

hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig

pénteken: 8-12 óráig lesz

 

a Városi Óvodában (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

 

 

Az óvodába beiratható az a gyermek, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2014. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2014/2015. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

                                                             

 A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az a szülő, aki 5. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába az szabálysértést követ el a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

 

A Városi Óvoda integráltan nevelő intézmény. A Gesztenyés Óvoda kötelező felvételi körzete a Széchenyi utca, a Baross Gábor utca és városhatár által határolt terület Budapest felől esö része és a Bartók Béla utca. A fennmaradó terület a Tölgyfa Óvoda kötelező felvételi körzete.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2014. június 6-ig;

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • oltási könyve,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyája.

 

Kistarcsa, 2014. március 26.

Kistarcsa Város Önkormányzata

 


 

 

Nyári zárás a GESZTENYÉS ÓVODÁBAN

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánk

2014. Július 21.-től - Augusztus 22.-ig

zárva tart.

Július 21.-től – Augusztus 1.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint

a Tölgyfa Óvodában biztosított.

Nyitás:

2014. Augusztus 25. hétfő

 


 

Nyári zárás 

TÖLGYFA ÓVODÁBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánk

2014. Július 07–től Július18.-ig zárva tart
Ezen időszak alatt Július 07.-től - Július 18.-ig a gyermekek ellátása szülői igény szerint a Gesztenyés Óvodában biztosított.
 

Nyitás:
2014. Július 21. hétfő

2014. Augusztus 04.-től - Augusztus 22.-ig az óvoda zárva tart
 

Nyitás:

2014. Augusztus 25. hétfő
 


 

GESZTENYÉS ÓVODA
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI
DÍJ

MÁRCIUS havi

2014. Április 11. péntek 730-1200-ig
2014. Április 14. hétfő 730-1500-ig

 

A számlák 2014.04.10.-ig kiosztásra kerülnek

 

A kiosztott számlák alapján amennyiben megoldható a pontosan kiszámolt összeget fizessék be.

A továbbiakban az étkezés befizetése utólag a ténylegesen lejárt napok alapján lesz kiszámlázva.
Valamint csak átutalásos számla készül melynek befizetése az alábbi módokon történhet meg.

  • Internetbankon keresztül
  • OTP BANK fiókban befizetve (térítésmentes)
  • A kiírt pénztári napokon, a kiírt időpontokban készpénzben.

Átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén csak számla alapján, a gyermek nevére, csoportjára, és a számla sorszámára hivatkozva, a fizetési határidő betartásával szíveskedjenek utalni! Kérem, az utalást leellenőrizni szíveskedjenek, mert többször előfordult, hogy az összeg, vagy a megjegyzés rovat az előző havi számla alapján lett tévesen rögzítve. Továbbá kérem, hogy mindig a pontos összeget utalják át, és ne kerekítsenek.

 

Kérem az időpontok betartását.

 

Hiányzást lemondani a Gesztenyés Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-745 telefonszámon vagy a gesztenyes@apmail e-mail címen lehet.

 


 

TÖLGYFA ÓVODA

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI

DÍJ

BEFIZETÉSE

MÁRCIUS havi
 

2014. Április 15. kedd 7-12 óráig

 

A kiosztott számlák alapján amennyiben megoldható a pontosan kiszámolt összeget fizessék be.
 

A továbbiakban az étkezés befizetése utólag a ténylegesen lejárt napok alapján lesz kiszámlázva.
Valamint csak átutalásos számla készül melynek befizetése az alábbi módokon történhet meg.

  • Internetbankon keresztül
  • OTP BANK fiókban befizetve (térítésmentes)
  • A kiírt pénztári napokon, a kiírt időpontokban készpénzben.

Átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén csak számla alapján, a gyermek nevére, csoportjára, és a számla sorszámára hivatkozva, a fizetési határidő betartásával szíveskedjenek utalni! Kérem, az utalást leellenőrizni szíveskedjenek, mert többször előfordult, hogy az összeg, vagy a megjegyzés rovat az előző havi számla alapján lett tévesen rögzítve. Továbbá kérem, hogy mindig a pontos összeget utalják át, és ne kerekítsenek.

 

 

Hiányzást lemondani a Tölgyfa Óvodába járó gyermekek részére a 06 28 470-246 vagy 06 20 376-0667-es telefonszámon lehet.

 


 

ISKOLA

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI

DÍJ

BEFIZETÉSE

ÁPRILIS havi

2014. Április 14. hétfő 700-1500-ig
2014. április 15. kedd 700-1300-ig

Készpénzzel történő fizetésre kizárólag ezeken a napokon van lehetőség!

Átutalás és bankfiókban történő befizetés esetén csak számla alapján, a gyermek nevére, osztályára, és a számla sorszámára hivatkozva, a fizetési határidő betartásával szíveskedjenek utalni! Kérem, az utalást leellenőrizni szíveskedjenek, mert többször előfordult, hogy az összeg, vagy a megjegyzés rovat az előző havi számla alapján lett tévesen rögzítve. Továbbá kérem, hogy mindig a pontos összeget utalják át, és ne kerekítsenek.

Iskolai étkezés befizetésével kapcsolatos információ: 06 20 568-7222 Barátiné Geszten Beáta
 

Iskolai hiányzást lemondani a Városi Konyha 06 28 472-912 számán lehet.